logotyp

PersonalSamtliga har mångårig yrkeserfarenhet samt den utbildning och de kurser som krävs inom branschen, exempelvis Trafikverkets kurser. En extra säkerhet är företagets egen trafiksäkerhetspolicy. Enligt den ska alla uppdrag utföras på ett tillförlitligt sätt med avseende på trafik, säkerhet och miljö.


sidfot